Blog

İnme Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Beyin dolaşımındaki değişiklikler sonucu ani olarak gelişen ve vücudun genelde bir yarısında fonksiyon bozuklukları ile görülen tabloya inme(hemipleji) adı verilir.

Hastalarda şikayetler beynin etkilenen damarları ve etkileniş biçimine göre farklı şekillerde görülür. Hastada çok kısa sürede ve ani gelişen şikayetler kol ve/veya bacaklarda hareket kaybı, uyuşma karıncalanma tarzında duysal bozukluklar, denge bozukluğu, görme bozuklukları, idrar ve gaita tutamama, hafıza sorunları, konuşma bozuklukları olabilir.

İnme meydana geldiğinde beyin kan akımındaki bozukluklara bağlı olarak bazı beyin hücreleri zarar görür, bazıları ise ölür. Beyin kan akımı damarlarda oluşan pıhtı ya da kanamalara bağlı olarak gelişebilir. İnmenin sebep olduğu yetersizlikler beynin hangi kısmının ne kadar hasar gördüğüne bağlıdır. Ölen beyin hücreleri yeniden çalışmaya başlayamaz. Ölü hücrelerin dışındaki alanda bulunan diğer beyin hücreleri, inmeden kaynaklanan ödem azaldıkça yeniden iş görmeye devam edebilir.

İnme rehabilitasyonuna hastanın stabil olduğu en erken dönemde başlamak çok önemlidir. İnme sonrasında iyileşme süreci kademelidir. Öncelikle diğer beyin hücreleri inmeden zarar gören beyin hücrelerinin fonksiyonlarını belli bir ölçüde üstlenir. Ayrıca oluşan yetersizliklerle başa çıkmanın başka yolları öğrenilmektedir. Rehabilitasyon, bu süreçlerin gerçekleşebilmesine yardımcı olur. Bu amaca yönelik olarak düzenlenen rehabilitasyon; fizik tedavi uzman hekimi tarafından yönetilir.

Tedavi yaklaşımları hastaya ve hastalık tablosuna özel olarak belirlenir. Rehabilitasyon nörofizyolojik egzersizler, fizik tedavi cihazları kullanılarak yapılan tedaviler, robotik rehabilitasyon, günlük hayatı devam ettirmek için gerekli olan becerilerin yeniden kazandırılması (örneğin yürümek ya da konuşmak, tek eli kullanarak giyinmek ya da tekerlekli sandalye ile dolaşmak gibi) için verilen tedavileri içerir. Bu hastalarda beyin hasarına bağlı oluşan spastisite dediğimiz kas kasılmaları eklemlerde Kısıtlılık ve hareket güçlüğüne neden olabileceğinden ilaç ve atel kullanımı da önemlidir. Yetersizliklerle daha kolay başa çıkabilmek, baston gibi pratik yardımcı cihazların kullanılması ya da hastanın evinin yaşamına daha uygun hale getirilmesi için gereken değişikliklerin yapılması da önemlidir.

Hastanın gelişimini etkileyen faktörler; hastanın yaşı, motivasyonu, aile desteği, sosyo-ekonomik düzeyi, spesifik nörolojik bozuklukları olarak sıralanabilir. Hareketlerdeki geri dönüş; olayın nedeni, şiddeti ve yeri ile yakından ilgilidir, her ne kadar iş birliği ve başarma azmi rehabilitasyonda önemli faktörler olsa da, belli bir noktadan sonra ilerleme kaydedilemeyebilir, bu durum beyindeki hasarın yaygınlığından kaynaklanabilir.

Etkin Sağlık Dergisi Sayı 29 – Yrd. Doç. Arzu DİNÇ

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir