Bebek-Çocuk Gelişim Tablosu

Çocuğun sağlık değerlendirmesinde en önemli kriterlerden birisi de büyüme ve gelişmenin takibidir. Büyüme gelişmede önem verdiğimiz 3 ölçüt vardır. Kilo, boy ve baş çevresi. Her çocuk farklı bir büyüme potansiyeline sahiptir vardır, o yüzden herhangi bir yaşta, tek bir normal ölçüm değeri yoktur. Tüm ölçümler için 3-97 arası persentiller vardır.

3. Persentil Ne Demek?
Herhangi bir ölçüm için herhangi bir yaştaki normalin alt sınırıdır. Diğer bir deyişle, herhangi bir yaştaki ölçülen 100 çocuktan 3. sıradaki en kısa veya en zayıf normal çocuğu ifade eder.

97. Persentil Ne Demek?
Herhangi bir ölçüm için herhangi bir yaştaki normalin üst sınırıdır. Diğer bir deyişle, herhangi bir yaştaki ölçülen 100 çocuktan 97. sıradaki en uzun veya en kilolu normal çocuğu ifade eder.

50. Persentil Ne Demek?
Herhangi bir ölçüm için herhangi bir yaştaki ortalama değerdir. Diğer bir deyişle, herhangi bir yaştaki ölçülen 100 çocuktan 50. sıradaki orta uzunluktaki veya kilodaki normal çocuğu ifade eder. Aynı zamanda toplumda istatistiksel olarak ortalama değerdeki çocukların sayısı en fazladır.

Bir çocuğun tüm ölçüleri 3. persentilde ve birbiriyle uyumlu ise, bu çocuk normal sağlıklı, dengeli ama ufak-tefek bir çocuk demektir. Boy-kilo ölçümleri birlikte değerlendirilmelidir, tek ölçümle karar verilmemelidir.

Sağlıklı çocukların boy uzunlukları ilk 6 – 12 aydan başlayarak genetik yapılarına özgü persentil değerlerine yaklaşır ve 2 – 3 yaşlarında çocuğun kendi genetik özelliğini yansıtan persentil değere ulaşır.Her çocuğun farklı bir büyüme potansiyeli vardır, o yüzden herhangi bir yaş için tek bir normal ölçüm değeri olamaz. Tüm ölçümler için 3. persentil normalin alt sınırı, 97. persentil normalin üst sınırı, 50. persentil ise Türk standartlarına göre ortalama değerleri ifade etmektedir. 3. persentil herhangi bir yaştaki ölçülen 100 çocuktan 3. sıradaki en kısa veya en zayıf normal çocuğu ifade ederken, 97.persentil ise herhangi bir yaştaki ölçülen 100 çocuktan 97. sıradaki en uzun veya en kilolu normal çocuğu ifade eder Bir çocuğun tüm ölçüleri 3. persentilde ve birbiriyle uyumlu ise, bu çocuk normal sağlıklı, ama minyon bir çocuk demektir.

Kız Bebek Gelişim Tablosu

kız bebek gelişimi

Erkek Bebek Gelişim Tablosu

erkek bebek gelişimi

Bebeklikte baş çevresi  de  değerlendirilirken, 3 yaştan  sonra  baş çevresi büyümesi çok yavaşladığı için 3  yaştan  sonra  özel  durumlar  dışında sadece,  boy  ve  kilo  değerlendirilmesi yapılır.

Kız Çocuk Gelişim Tablosu

kız çocuk gelişimi

Erkek Çocuk Gelişim Tablosu

erkek çocuk gelişim

Kaynak: 3